HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

הורדת עלונים לפרשת השבוע שמות תשנ”ב

    הורדת עלונים, פרשת  שמות לחץ כאן  (יותר מ-109 עלונים)  להורדת חוברות, פרשת השבוע שמות ( 27 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן

 

 

הורדת עלונים, פרשת  שמות לחץ כאן  (יותר מ-109 עלונים)

 להורדת חוברות, פרשת השבוע שמות ( 27 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן

alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן