HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

מוּמלָץ

לעילוי נשמת:
מאיר בן מרים,
אברהם בן פלורה,
אליהו בן צבי,
הדסה בת נעמי,
חיים בן חויה,
צמח בן דינה,
יפה פורטונה בת רחל
********
להצלחה והכנעת כל המקטרגים:
לר’ דוד נתן בן בלה
יוסף בן חנה,
יוסף בן ברוריה,
אליאור בן אורית.
********
נא להתפלל לרפואת:
מנחם בן אהובה,
ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

גליונות / עלונים | לצפייה / הורדה (אפשרות בחירה, כולל ארכיון)

פוסטים אחרונים

דילוג לתוכן