HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

כל עלוני פרשת השבוע | פרשת ויצא תשפ”ד | להורדה ישירה

כל עלוני פרשת השבוע | פרשת ויצא תשפ”ד | להורדה ישירה

מערכת עלון עולם שולחת תנחומים לכל המשפחות שאבדו את יקיריהם, ושולחת רפואה שלמה לפצועים   הורדת עלונים פרשת ויצא חלק א’ לחץ כאן ( 199 עלונים) להורדת חוברות, פרשת ויצא ( 49 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן  הורדת עלונים, פרשת השבוע פרשת ויצא, חלק ג’ לחץ כאן  ( 271 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה

מערכת עלון עולם שולחת תנחומים לכל המשפחות שאבדו את יקיריהם, ושולחת רפואה שלמה לפצועים

 

הורדת עלונים פרשת ויצא חלק א’ לחץ כאן ( 199 עלונים)

להורדת חוברות, פרשת ויצא ( 49 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן

 הורדת עלונים, פרשת השבוע פרשת ויצא, חלק ג’ לחץ כאן

 ( 271 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי  בבוקר

להורדת חוברות ויצא חלק 2 לחץ כאן ( 46 חוברות)

       

התמונה לקוחה מעלון ‘המאור שבתורה’

עלון עולם הורדת עלונים

עלוני שבת פרשת השבוע להורדה ישירה.

לעילוי נשמת:

אליהו בן צבי

הדסה בת נעמי

מאיר בן מרים

חיים בן חויה

צמח בן דינה

יפה פורטונה בת רחל

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה, יוסף בן ברוריה, בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל לרפואת:

מנחם בן אהובה

ימית בת פורטונה

alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן