HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

עלוני פרשת השבוע וישלח תשפ”ג | להורדה ישירה

הורדת עלונים, פרשת השבוע וישלח חלק ג’ לחץ כאן  ( 48 עלונים )- חלק ג’ יהיה זמין ביום שישי בבוקר הורדת עלונים, פרשת השבוע וישלח חלק א’ לחץ כאן ( 136 עלונים)  להורדת החוברות, פרשת וישלח ויצא ( 35 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן                  

הורדת עלונים, פרשת השבוע וישלח חלק ג’ לחץ כאן

 ( 48 עלונים )- חלק ג’ יהיה זמין ביום שישי בבוקר

הורדת עלונים, פרשת השבוע וישלח חלק א’ לחץ כאן

( 136 עלונים)

 להורדת החוברות, פרשת וישלח ויצא

( 35 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן

 

                               

עלוני שבת פרשת  להורדה ישירה.

לעילוי נשמת מאיר בן מרים

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל

עבור רפאל נתן בן מלכה

alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן