הורדת עלונים, פרשת השבוע ויקרא חלק א’ לחץ כאן ( 315 עלונים)

להורדת החוברות, פרשת ויקרא

( 52 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן

 הורדת עלונים, פרשת השבוע ויקרא חלק ג’ לחץ כאן

 ( 53 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי בבוקר

                       

התמונה לקוחה מעלון ‘המאור שבתורה’

עלוני שבת פרשת  להורדה ישירה.

לעילוי נשמת:

מאיר בן מרים

חיים בן חויה

צמח בן דינה

יפה פורטונה בת רחל

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה, יוסף בן ברוריה, בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל לרפואת

מנחם בן אהובה

ימית בת פורטונה

עבור רפאל נתן בן מלכה