HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

עלונים / גליונות לפרשת נשא תשפ”ד | להורדה ישירה

עלונים / גליונות לפרשת נשא תשפ”ד | להורדה ישירה

גליונות לפרשת השבוע חדש! לכל המעוניין להוריד כל עלון בנפרד. לחץ כאן נשא (מתעדכן לפני זמני הפרסום) שם הפרשה / החג:  לינק להורדה: זמני פרסום: חלק א, חמישי בשעות הצהריים, חלק ב' שישי בבוקר. הורדת עלונים  לפרשת נשא לחץ כאן (166 עלונים) חלק א' להורדת חוברות, לפרשת נשא לחץ כאן ( 39 חוברות) חלק א'

גליונות לפרשת השבוע

חדש! לכל המעוניין להוריד כל עלון בנפרד. לחץ כאן נשא (מתעדכן לפני זמני הפרסום)

שם הפרשה / החג:

 לינק להורדה:

זמני פרסום: חלק א, חמישי בשעות הצהריים, חלק ב’ שישי בבוקר.

הורדת עלונים  לפרשת נשא

לחץ כאן

(166 עלונים)
חלק א’

להורדת חוברות, לפרשת נשא

לחץ כאן

( 39 חוברות)
חלק א’

הורדת עלונים, פרשת  נשא

לחץ כאן

(166 עלונים)
חלק ב’

להורדת חוברות לפרשת נשא

לחץ כאן

(40 חוברות)
חלק ב’

 

התמונה לקוחה מעלון ‘המאור שבתורה’

עלוני שבת פרשת השבוע להורדה ישירה

**פרשת נשא – מסע מרגש אל הנשמה והמוסר**

השבוע אנחנו קוראים את פרשת נשא, הפרשה השנייה בספר במדבר. פרשה מרתקת זו, המשתרעת על פני הפרקים ד’–ז’, מזמינה אותנו להיכנס לעולם המוסר והנהגת העם במדבר.

המסע המדברי: עבודתם של הכהנים

הפרשה מתחילה בהמשך תיאור תפקידם של הכהנים והלווים, המסיעים בפירוק, נשיאה והרכבה של המשכן בכל נדודי העם. בכך מודגשת חשיבות הקהילתיות והאחדות, כאשר כל אחד מבני ישראל נוטל חלק במאמץ המשותף.

טהרת המחנה

לאחר מכן, הפרשה עוברת לעסוק בחוקים הנוגעים לטהרת המחנה – הרעיון העומד בבסיס אלה הוא הדאגה לשלום ולבריאות של כלל העם, בפרט בכל הנוגע לנגעים ולחטאים שיכולים לפגוע באחדות המחנה.

הסוטה והנזיר: תהליכי הטיהור והנדר

בהמשך, שני סיפורים מרתקים ומלמדים על אודות מוסר וטהרה אישיים: מעשה הסוטה וטקס הנזיר. מעשה הסוטה מטפל בחשדות לגבי נאמנות האישה ומאפשר תהליך טהור וצודק המוציא את האמת לאור דרך מבחן המים. טקס הנזיר, הכולל התחייבות אישית לקדושה על ידי הימנעות מיין ותספורת, מדגיש את היכולת האנושית לבחור בטהרה ובהתמסרות לערכים רוחניים.

הכהנים מברכים: ברכת הכהנים

בשיא הפרשה מופיעה “ברכת הכהנים”, אותה ברכה המרגשת את הלבבות מזה דורות:
יברכך ה’ וישמרך. יאֵר ה’ פניו אליך ויחֻנך. ישא ה’ פניו אליך וישם לך שלום.”

מתנות הנשיאים: דוגמא לאחדות ונדיבות

הפרשה מסתיימת בסיפור מרגש על מתנות הנשיאים – 12 ראשי השבטים, המגישים מנחות שוות ונפלאות לכבוד חנוכת המשכן. זהו רגע של אחדות ונדיבות, המראה לנו כיצד כל אחד מהשבטים משתתף ונותן את חלקו בבניין הקודש.

מסע של השראה

פרשת נשא היא קריאה למודעות אישית וקולקטיבית. היא מזכירה לנו את ערך האחדות, הטהרה והשאיפה לקדושה בחיינו. מסע במדבר הוא מסע של התפתחות רוחנית, בו כל מעשה ושאת מפעלת כדי לחזק את איזון הקהילה ואת ייחודיות כל פרט שבה.

 

פרשת נשא, מדבר, כהנים, כפרה, טהרה, סוטה, נזיר, ברכת הכהנים, חנוכת המשכן, מתנות הנשיאים.

#פרשתנשא, #כפרה, #טוהר, #נזיר, #כהנים, #ברכתהכהנים, #חנוכתהמשכן, #קהילה, #מדבר, #נדודים, #ישראל, #תנך, #פרשתהשבוע,

**חג שמח ופרשת נשא מרוממת!** 💖📜🔯

HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן