HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

כל עלוני פרשת השבוע נצבים וילך תשפ”ג | להורדה ישירה

כל עלוני פרשת השבוע נצבים וילך תשפ”ג | להורדה ישירה

הורדת עלונים, פרשת נצבים וילך חלק א’ לחץ כאן ( 192 עלונים) להורדת חוברות, פרשת נצבים וילך  (38 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן  הורדת עלונים, פרשת השבוע נצבים וילך חלק ג’ לחץ כאן  ( 268 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי  בבוקר להורדת חוברות חלק 2  לחץ כאן (–  חוברות)

הורדת עלונים, פרשת נצבים וילך חלק א’ לחץ כאן ( 192 עלונים)

להורדת חוברות, פרשת נצבים וילך  (38 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן

 הורדת עלונים, פרשת השבוע נצבים וילך חלק ג’ לחץ כאן

 ( 268 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי  בבוקר

להורדת חוברות חלק 2  לחץ כאן (–  חוברות)

       

התמונה לקוחה מעלון ‘המאור שבתורה

עלוני שבת פרשת השבוע להורדה ישירה.

לעילוי נשמת:

אליהו בן צבי

הדסה בת נעמי

מאיר בן מרים

חיים בן חויה

צמח בן דינה

יפה פורטונה בת רחל

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה, יוסף בן ברוריה, בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל לרפואת:

מנחם בן אהובה

ימית בת פורטונה

alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן