HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

עלונים לפרשת משפטים תשפ”ד | כל עלוני פרשת השבוע להורדה ישירה

עלונים לפרשת משפטים תשפ”ד | כל עלוני פרשת השבוע להורדה ישירה

מערכת עלון עולם שולחת תנחומים לכל המשפחות שאבדו את יקיריהם, ושולחת רפואה שלמה לפצועים הורדת עלונים פרשת משפטים חלק א’ לחץ כאן ( 208 עלונים) להורדת חוברות, פרשת משפטים ( 48 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן  הורדת עלונים, פרשת השבוע פרשת משפטים, חלק ג’ לחץ כאן  ( 214 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה

מערכת עלון עולם שולחת תנחומים לכל המשפחות שאבדו את יקיריהם, ושולחת רפואה שלמה לפצועים

הורדת עלונים פרשת משפטים חלק א’ לחץ כאן ( 208 עלונים)

להורדת חוברות, פרשת משפטים ( 48 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן

 הורדת עלונים, פרשת השבוע פרשת משפטים, חלק ג’ לחץ כאן

 ( 214 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי  בבוקר

להורדת חוברות משפטים חלק 2 לחץ כאן ( 43 חוברות)

       

התמונה לקוחה מעלון ‘המאור שבתורה’

.עלוני שבת פרשת השבוע להורדה ישירה

לעילוי נשמת:

אברהם בן פלורה

אליהו בן צבי

הדסה בת נעמי

מאיר בן מרים

חיים בן חויה

צמח בן דינה

יפה פורטונה בת רחל

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה, יוסף בן ברוריה, בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל לרפואת:

מנחם בן אהובה

ימית בת פורטונה

alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן