הורדת עלונים, פרשת השבוע כי תבוא  לחץ כאן

( יהיה זמין ביום שישי בבוקר) (48 עלונים)

 

הורדת עלונים, פרשת השבוע כי תבוא  לחץ כאן

( 147 עלונים)

 להורדת החוברות, פרשת השבוע כי תבוא

( 30 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן

עלוני שבת פרשת  להורדה ישירה.

לעילוי נשמת מאיר בן מרים

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל

עבור רפאל נתן בן מלכה