הורדת עלונים, פרשת השבוע אמור

חלק א’ לחץ כאן ( 208 עלונים)

להורדת חוברות, פרשת אמור

( 45 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן

 הורדת עלונים, פרשת השבוע אמור חלק ג’ לחץ כאן

 ( 319 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי בבוקר

                     

התמונה לקוחה מעלון ‘המאור שבתורה’

עלוני שבת פרשת  להורדה ישירה.

לעילוי נשמת:

מאיר בן מרים

חיים בן חויה

צמח בן דינה

יפה פורטונה בת רחל

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה, יוסף בן ברוריה, בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל לרפואת

מנחם בן אהובה

ימית בת פורטונה

עבור רפאל נתן בן מלכה