HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

כל עלוני פרשת השבוע אמור תשפ”ג | להורדה ישירה

כל עלוני פרשת השבוע אמור תשפ”ג | להורדה ישירה

הורדת עלונים, פרשת השבוע אמור חלק א’ לחץ כאן ( 208 עלונים) להורדת חוברות, פרשת אמור ( 45 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן  הורדת עלונים, פרשת השבוע אמור חלק ג’ לחץ כאן  ( 319 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי בבוקר                  

הורדת עלונים, פרשת השבוע אמור

חלק א’ לחץ כאן ( 208 עלונים)

להורדת חוברות, פרשת אמור

( 45 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן

 הורדת עלונים, פרשת השבוע אמור חלק ג’ לחץ כאן

 ( 319 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי בבוקר

                     

התמונה לקוחה מעלון ‘המאור שבתורה’

עלוני שבת פרשת  להורדה ישירה.

לעילוי נשמת:

מאיר בן מרים

חיים בן חויה

צמח בן דינה

יפה פורטונה בת רחל

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה, יוסף בן ברוריה, בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל לרפואת

מנחם בן אהובה

ימית בת פורטונה

עבור רפאל נתן בן מלכה

alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן