HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

כל עלוני פרשת השבוע עקב תשפ”ג | להורדה ישירה

כל עלוני פרשת השבוע עקב תשפ”ג | להורדה ישירה

הורדת עלונים, פרשת עקב  חלק א’ לחץ כאן ( 154 עלונים) להורדת חוברות, פרשת עקב (35 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן   הורדת עלונים, פרשת השבוע  עקב חלק ג’ לחץ כאן  (247 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי  בבוקר להורדת חוברות חלק 2  פרשת עקב (– חוברות  – [ מגה] )

הורדת עלונים, פרשת עקב

 חלק א’ לחץ כאן ( 154 עלונים)

להורדת חוברות, פרשת עקב

(35 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן 

 הורדת עלונים, פרשת השבוע  עקב


חלק ג’ לחץ כאן

 (247 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי  בבוקר

להורדת חוברות חלק 2  פרשת עקב (– חוברות  – [ מגה] ) לחץ כאן

       

 

התמונה לקוחה מעלון ‘מתיקות הפרשה’

עלוני שבת פרשת  להורדה ישירה.

לעילוי נשמת:

מאיר בן מרים

חיים בן חויה

צמח בן דינה

יפה פורטונה בת רחל

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה, יוסף בן ברוריה, בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל לרפואת

מנחם בן אהובה

ימית בת פורטונה

עבור רפאל נתן בן מלכה

alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן