HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

עלונים / גליונות לפרשת בהעלותך תשפ”ד | להורדה ישירה

עלונים / גליונות לפרשת בהעלותך תשפ”ד | להורדה ישירה

גליונות לפרשת השבוע חדש! לכל המעוניין להוריד כל עלון בנפרד. לחץ כאן בהעלותך (מתעדכן לפני זמני הפרסום) שם הפרשה / החג:  לינק להורדה: זמני פרסום: חלק א, חמישי בשעות הצהריים, חלק ב' שישי בבוקר. הורדת עלונים  לפרשת בהעלותך לחץ כאן (196 עלונים) חלק א' להורדת חוברות, לפרשת בהעלותך לחץ כאן ( 37 חוברות) חלק א'

גליונות לפרשת השבוע

חדש! לכל המעוניין להוריד כל עלון בנפרד. לחץ כאן בהעלותך (מתעדכן לפני זמני הפרסום)

שם הפרשה / החג:

 לינק להורדה:

זמני פרסום: חלק א, חמישי בשעות הצהריים, חלק ב’ שישי בבוקר.

הורדת עלונים  לפרשת בהעלותך

לחץ כאן

(196 עלונים)
חלק א’

להורדת חוברות, לפרשת בהעלותך

לחץ כאן

( 37 חוברות)
חלק א’

הורדת עלונים, פרשת  בהעלותך

לחץ כאן

(190 עלונים)
חלק ב’

להורדת חוברות לפרשת בהעלותך

לחץ כאן

(51 חוברות)
חלק ב’

 

התמונה לקוחה מעלון ‘המאור שבתורה’

עלוני שבת פרשת השבוע להורדה ישירה

פרשת בהעלותך: חירות רוחנית והתגלות של מחאה

פרשת בהעלותך, הנמצאת בחומש במדבר, מציגה בפנינו סדרה של אירועים מרתקים והתרחשויות דרמטיות במדבר. הפרשה נפתחת בציווי ה’ למשה על הדלקת המנורה במשכן, וממשיכה עם חנוכת הלווים לעבודת המשכן. אולם, בין רגעי ההשראה והקדושה, מופיעים גם רגעים של חוסר שביעות רצון ואף מרד בקרב בני ישראל, המשקפים את האתגרים של עם הנמצא בתהליך מתמיד של גיבוש זהות וחירות רוחנית.

סיפור מעניין מהפרשה: תלונת העם על המן

אחד מהאירועים המרכזיים בפרשת בהעלותך הוא תלונת העם על המן. לאחר יציאת מצרים והנדודים במדבר, העם מתחיל להתלונן על המן, המזון השמיימי שמספק להם ה’ מדי יום ביומו. בני ישראל נזכרים בדגים, בקישואים, באבטיחים, ובשום שהיו להם במצרים, ומתגעגעים למזונות הללו, אף על פי שהיו משועבדים באותה עת.

האירוע מגיע לשיא כאשר משה שומע את תלונות העם ופונה לה’ בבקשה לעזרה. תגובתו של ה’ היא מרתקת ומורכבת. ה’ מצווה על משה לאסוף שבעים זקנים, עליהם תבוא רוח ה’, כדי לשאת בעול ההנהגה יחד עם משה. במקביל, ה’ מבטיח לספק לבני ישראל בשר – ולשם כך שולח להם שליו בכמויות אדירות, כדי למלא את תאוותם וללמדם לקח על חמדנותם ותלונתם.

מוסר השכל ותובנות

סיפור זה מדגיש את האתגר שבני ישראל חוו בדרכם אל החירות. אף על פי שהשתחררו מעבדות מצרים, הם עדיין לא השיגו חירות רוחנית מלאה. תלונתם על המן מעידה על הנטייה האנושית להתגעגע לעבר, גם כאשר ההווה והעתיד מבטיחים טוב יותר.

מוסר ההשכל מהפרשה הוא שמנהיגות אמיתית נמדדת ביכולתה להתמודד עם תלונות העם ולהובילם גם בזמנים קשים. כמו כן, עלינו להכיר ולהודות על מה שיש לנו, ולא ליפול לתוך חמדנות ותשוקה בלתי מרוסנת.

מילות מפתח: פרשת בהעלותך, תלונת העם, משה, המן, שבעים זקנים, שליו, חירות רוחנית, נדודים במדבר

תגיות: פרשת שבוע, חומש במדבר, מנהיגות, אמונה, תנ”ך, חיי יום-יום במדבר

HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן