HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

עלונים / גליונות לפרשת בהר תשפ”ד | להורדה ישירה

עלונים / גליונות לפרשת בהר תשפ”ד | להורדה ישירה

גליונות לפרשת השבוע חדש! לכל המעוניין להוריד כל עלון בנפרד. לחץ כאן בהר (מתעדכן לפני זמני הפרסום) שם הפרשה / החג:  לינק להורדה: זמני פרסום: חלק א, חמישי בשעות הצהריים, חלק ב' שישי בבוקר. הורדת עלונים  לפרשת אמור לחץ כאן (141 עלונים) חלק א' להורדת חוברות, לפרשת בהר לחץ כאן ( 47 חוברות) חלק א'

גליונות לפרשת השבוע

חדש! לכל המעוניין להוריד כל עלון בנפרד. לחץ כאן בהר (מתעדכן לפני זמני הפרסום)

שם הפרשה / החג:

 לינק להורדה:

זמני פרסום: חלק א, חמישי בשעות הצהריים, חלק ב’ שישי בבוקר.

הורדת עלונים  לפרשת אמור

לחץ כאן

(141 עלונים)
חלק א’

להורדת חוברות, לפרשת בהר

לחץ כאן

( 47 חוברות)
חלק א’

הורדת עלונים, פרשת  בהר

לחץ כאן

(136 עלונים)
חלק ב’

להורדת חוברות לפרשת בהר

לחץ כאן

( 43 חוברות)
חלק ב’

 

התמונה לקוחה מעלון ‘המאור שבתורה’

 • עלוני שבת פרשת השבוע להורדה ישירה

   פרשת השבוע: בהר – שנת שמיטה ויובל

  **פרשת בהר**, אחת הפרשיות האחרונות בספר ויקרא, עוסקת בנושאים חשובים ומרכזיים הקשורים לארץ ישראל, לשמיטה וליובל. הפרשה מתחילה בציווי על קיום שנת שמיטה כל שבע שנים, ובהמשך מתארת את מצוות היובל שמתקיימת כל חמישים שנה.

  שנת שמיטה – זמן למנוחה והתחדשות

  שנת שמיטה היא שנה שבה מצווים בני ישראל להשבית את עבודת האדמה. כל שבע שנים, מצווה התורה עלינו לתת לאדמה מנוחה. זהו זמן של התחדשות, לא רק לקרקע אלא גם לנפש האדם. בשנה זו נאסר לעבד את האדמה ולזרוע בה, וכל הפירות שגדלים בשדות הופכים להיות הפקר – פתוחים לכל אדם לבוא ולקחת מהם.

  מצוות היובל – חופש ושוויון

  מצוות היובל היא מצווה נדירה ומיוחדת המתקיימת כל חמישים שנה. בשנת היובל, כל העבדים משתחררים וכל הקרקעות שהועברו לבעלות אחרת חוזרות לבעליהן המקוריים. זוהי שנה של חירות ושוויון, שבה כל אחד מקבל הזדמנות להתחיל מחדש. התורה מדגישה את ערכי הצדק והאחווה, ומזכירה לנו שהאדמה היא של ה’ ואנו רק גרים ותושבים בה.

  ערכי השמיטה והיובל

  הפרשה מדגישה את הערכים של צדק חברתי, אחווה וערבות הדדית. שנת השמיטה והיובל נועדו לצמצם פערים חברתיים וליצור חברה שוויונית יותר. הן מלמדות אותנו להכיר בכוחו של ה’ ובתלותנו בו, ולהתנהל בעולם מתוך תחושת אחריות ואכפתיות כלפי הזולת והסביבה.

  איך זה רלוונטי לנו היום?

  אמנם היום לא מתקיימת שמיטה כהלכתה בכל מקום, אך ערכיה נשארים רלוונטיים. ניתן למצוא דוגמאות ליישום ערכי השמיטה בחיינו המודרניים – לדוגמה, עיסוק ברפואה אלטרנטיבית ובקיימות, או דאגה לחלשים בחברה. גם ביובל ניתן לראות השראה לפעול למען צדק חברתי והזדמנויות שוות לכל אדם.

  סיכום

  פרשת בהר מזמינה אותנו לעצור ולהרהר בערכים המרכזיים שמנחים אותנו כחברה וכאנשים פרטיים. היא מזכירה לנו את חשיבות המנוחה, ההתחדשות והחירות, ואת החובה שלנו לפעול מתוך ערכי צדק ואחווה. בואו נשאף ליישם את הערכים הללו בחיינו היומיומיים, למען חברה טובה וצודקת יותר.

  פרשת בהר, שנת שמיטה, יובל, צדק חברתי, ערכים יהודיים, תורה, קיימות, התחדשות, אחווה, מנוחה.

HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן