• למה אתה עושה השתדלות לפרנסה?0

    כיצד משתדלין ? מקומה הנכון של ההשדלות בראי היהדות! ” כשאדם שם ביטחונו באיזה דבר מטובות העולם הזה . הוא מראה כאילו אותו דבר יש לו ח”ו כוח להפעיל זולת הבורא ברוך הוא ממליא נפסק מזה הדבר דביקות ושפע של הבורא ברוך הוא , וזה ששמעתי ממורי הגאון בוצינא קדישא המפורסם מו”ה דוב בער זלה”ה

    READ MORE
דילוג לתוכן