Home עלוני פרשת השבוע כל עלוני פרשת השבוע שופטים תשפ”ג | להורדה ישירה

כל עלוני פרשת השבוע שופטים תשפ”ג | להורדה ישירה

0
לקוח מאתר פרשת יהדות | עלון עולם | ALONOLAM
עלונים לשבת | עלון עולם | ALONOLAM.COM | GKUBH PRA, VACUG | PRA, VACUG

הורדת עלונים, פרשת שופטים חלק א’ לחץ כאן ( 164 עלונים)

להורדת חוברות, פרשת שופטים  (34 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן

 הורדת עלונים, פרשת השבוע  שופטים חלק ג’ לחץ כאן

 (255 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי  בבוקר

להורדת חוברות חלק 2  לחץ כאן (40  חוברות)

        

 

התמונה לקוחה מעלון ‘המאור שבתורה’

עלוני שבת פרשת  להורדה ישירה.

לעילוי נשמת:

מאיר בן מרים

חיים בן חויה

צמח בן דינה

יפה פורטונה בת רחל

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה, יוסף בן ברוריה, בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל לרפואת:

מנחם בן אהובה

ימית בת פורטונה

Exit mobile version
דילוג לתוכן