הורדת העלונים לפרשת ואתחנן חלק חלק ג (21   עלונים)   לחץ כאן

(חלק ג’ יהיה זמין ביום שישי  בבוקר)

הורדת עלונים, פרשת השבוע ואתחנן לחץ כאן   (167 עלונים)

 להורדת החוברות, פרשת השבוע ואחתנן ( 24 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן

עלוני שבת פרשת  להורדה ישירה.

לעילוי נשמת מאיר בן מרים

לרפואת ימית בת פורטונה

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל

עבור רפאל נתן בן מלכה