HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

מו”ל | מפיצי עלונים

הודעה למפיצי העלונים:  א. אפשר לשלוח את העלונים למייל זה עד יום חמישי בשעה 12:00 (לפרסום ראשון) ועד יום שישי בשעה 6:00 (לפרסום שני) עלונים שישלחו מאוחר יותר לא יפורסמו.  ב. אם אפשר להוסיף אותנו כמקור הפצה לעלון שלכם {כולל ארכיון} ובכך לרשום את האתר שלנו במייל ההפצה שלכם = www.alonolam.com תודה מראש.  ג. כל

הודעה למפיצי העלונים:

 א. אפשר לשלוח את העלונים למייל זה עד יום חמישי
בשעה 12:00 (לפרסום ראשון) ועד יום שישי בשעה 6:00 (לפרסום שני)
עלונים שישלחו מאוחר יותר לא יפורסמו.

 ב. אם אפשר להוסיף אותנו כמקור הפצה לעלון שלכם {כולל ארכיון}
ובכך לרשום את האתר שלנו במייל ההפצה שלכם = www.alonolam.com
תודה מראש.

 ג. כל מו”ל המעוניין להפיץ את העלונים שיש ברשותו משנים קודמות יכול לשלוח למערכת הודעה עם מספר הטלפון ונחזור אליו בהקדם,
כמו כן אם יש ברשותכם עלונים “בדפים ממש” ולא כקובץ PDF, DOC או DOCX , תהיינה אפשרות לשלוח את העלונים פיזית ונסרוק אותם.
חשוב לדעת שבכתיבת הנושא של ההודעה יש לרשום : “עלונים לארכיון”.
חשוב לציין שהשירות הוא ללא תשלום!. ומוצע באם יתאפשר הזמן של עובדי המערכת לבצע את הסריקה עבורכם.

______

קובץ לא יפורסם באתר ולא יעלה לשרתים שלנו בתנאים הבאים:
א. העלון מכיל פרסומת
ב. העלון הוא קובץ תמונה
ג. העלון מכיל דברי מכירה כל שהם
ד. ספר שמוצע למכירה ( ללא תאום עם המערכת)
ה. פרסומות, עיתונים, חוברות פרסום. וכל חומר דומה.
ו. חשוב לציין שאנחנו לא מעוניינים בשום פרסומות \פרסומים הנשלחות אילנו,
באם לאחר בקשה מצדנו המורה על הפסקת משלוח
הפרסומות \ פרסומים.  לא תענה ותופסק לאלתר!, נאלץ לסמן את הכתובת אימייל השלוח כספאם.

______

                             תמיכה טכנית חינם למחשבי מו”ל העלונים.
תנאים לתמיכה טכנית:
חיבור פעיל של אינטרנט. במידה ואין חיבור לאינטרנט
ובעל המחשב גר בירושלים תהיה אפשרות להפגש ולתקן את המחשב.
תוכנת השתלטות על המחשב לאינטרנט כשר.
ב”ה בעל הגמ”ח ימסור שירות תיקון {לא כולל חלקים} למחשב אחד ביום.
יצירת קשר בפנייה יש לציין את הבעיה של המחשב בקצרה וטלפון {ב”ה ניצור קשר במייל או בטלפון לתיאום השירות}
חשוב לציין אתר עלון עולם לא מתחייב לתקן מחשבים ואו מאשר קבלת כל טובין על העזרה שהוא החליט ב”ה
לתת כשירות על מנת להגדיל תורה, וכל פנייה למערכת תענה לפי ראות עיניה ולפי שיקול דעתה אם לתת שירות ואם לא לכל אחד ואחד.
______

בברכה, צוות עלון עולם.
https://alonolam.com/

alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן