מהיום דוד החקיין גם בטלפון 079-919-3000 {בעלות שיחה רגילה}

חדש חדש  חודש סיוון חדש חדש

 

001 הקרב בקניון

002 החורבן חלק א

003 החורבן חלק ב

004 הזמר

005 הכעסן

006 היפה

007 סופו של שקרן

008 השואה

009 מסתורין מסוכן

010 רחמים מסוכנים

011 ראיון עם דוד החקיין

012 עדויות חדשות

013 עדויות אופי

101 מושב 77

102 העויזר

103 החוקר

104 אייכה חלק א

105 אייכה חלק ב

106 אמונה ירוקה

107 מטרה עליונה

108 איש הסודות

109 המרגל הקטן

110 המצטיינים

111 עדויות חדשות

112 עדויות אופי

201 יום שלישי

202 לוחם אמיתי א

203 לוחם אמיתי ב

204 המלאך

205 ישיבה מסוכנת

206 תחת מטרה

207 ישיבה מקרשים

208 סוד הכח

209 עדויות חדשות

210 עדויות אופי

 

חדש סיפורים להורדה חודש שבט  חדש
הזמר
החוקר
חדש מגוון סיפורים להורדה בקובץ אחדחדש
חדש אלול חדש
חדש חודש תמוז חדש
 
חדש  חדש חדש
חדש חודש שבט חדש
 
 
 
חדש חודש חשון חדש
 
 
 
חדש חודש אלול חדש
 
חדש חדש חדש חודש אב חדש חדש חדש
 
חדש חדש חודש סיון חדש חדש
 
 
חדש חדש חודש אייר חדש חדש
 
חדש חדש ניסן חדש חדש

חדש חדש חדש  כב שבט חדש חדש חדש
 
 
חדש חדש ב מרחשון חדש חדש
 
 
חדש חדש חדש ה’ חשון חדש חדש חדש  
  {השריד {עם אפקטים
{המח  {סיפור עם אפקטים
חדש חדש חדש ג’ אלול חדש חדש חדש
חדש חדש חדש י’ג אב חדש חדש חדש
חדש חדש  טו’ תמוז חדש חדש
חדש חדש ד’ סיון תשע”ו חדש חדש
 חדש חדש חדש  יד אייר תשע”ו חדש חדש חדש
 ב’ ניסן תשע”ו חדש חדש חדש
חדש חדש חדש
 חברים