HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

בני אהובי אתה טוב

בני אהובי אתה טוב כאן אבא שבשמים, דע לך אהובי בני שאתה כבן יחיד בשבילי. ואני אוהב אותך אהבה רבה ורצופה ללא הפסק של רגע, ועליך לדעת שאתה טוב ראני יודע היטב שאתה רוצה לעשות רק טוב. וברצוני שתדע שתמיד יהיה לך רק טוב, ויותר טוב ועוד יותר טוב כי אתה בני ואני אוהב ויאהב

בני אהובי אתה טוב

כאן אבא שבשמים, דע לך אהובי בני שאתה כבן יחיד בשבילי. ואני אוהב אותך אהבה רבה ורצופה ללא הפסק של רגע, ועליך לדעת שאתה טוב

ראני יודע היטב שאתה רוצה לעשות רק טוב. וברצוני שתדע שתמיד יהיה לך רק טוב, ויותר טוב ועוד יותר טוב כי אתה בני ואני אוהב ויאהב אותך תמיד, ולא יעזוב אותך אף פעם אני אביך מלך העולם, כל יכול, ועל כן מה שנשאר לך זה לנשום עמוק ולהרגע לשמוח ולרקד שיש לך אבא שאוהב אותך תמיד, ודע שאין לך מה לדאוג כלל, כי אני כבר דואג עבורך. אטפל אישית בכל בעיותיך ואינני זקוק לעזרתך כלל, אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה ואין דבר שמגביל אותי. אני מבקש ממך בני אהובי שתפסיק לרדוף ולהאשים את עצמך כל הזמן ותתחיל לראות את הטוב שבך, הרי הבוקר הערתי אותך

כי אני מאמין בך, נשמתך טהורה היא ואתה טוב ועל כן רצוני שתדע שאני אוהב אותך תמיד בכל מצב ושתמיד אעשה לך רק טוב כי אתה חלק ממני וברצוני שתשמח מאוד עם כל מצווה שאתה עושה. אהובי בני יקירי הגיע הזמן שתרים את עיניך אלי, ותקרא לי ותבקש ממני ותדבר אחר. הרי אין עוד מישהו שיכול לעזר לך חוץ ממני
תזכור תמיד שרק אני יכול ורוצה להושיע אותך, בשבריר שניה אני יושיע אותך, רק תבקש ממני רחמים תתחנן אלי דבר אתי, אני איתך בכל מקום ובכל זמן, ושומע אותך תמיד

כן כן אני שומע אותך בני יקירי, ודע שאני שמח מאוד לשמוע את קולך, איזה נחת רוח עצום אתה עושה לי מכל מילה

שאתה מוציא מפיך אלי ומודה ומבקש ממני, ועם כל

התגברות הכי קטנה שאתה מתגבר, אהובי בני אתה יקר לי מאוד מאוד, סמוך עלי מעכשיו, אני אדאג לכל מחסורך, תבטח בי, תשען עלי, ואל תדאג כלל וכלל, ודע שכל מה שעובר עליך הכל הכל זה אני, והכל אך ורק מאהבה אליך, אני רוצה בקרבתך מאוד, כי אתה הבן שלי, וגם אם אתה רחוק מתורה ומצוות,

ועושה עוונות ופשעים אני עדין אוהב אותך,

כי הרחמים שלי הם אין סופיים, ופתחי התשובה עדין פתוחים לפניך,

רק אל תתייאש ממני ועל תעזוב אותי ואל תרים ידיים אף פעם, תבקש שוב ושוב עד שתקבל. פשוט דבר אתי בשפה שלך במלים שלך,

רק טוב יהיה לך סמוך עלי רק טוב יהיה לך תצור אתי קשר, מצפה מאוד מאוד לשמע את קולך, מאזין ומקשיב לך 24/7 באהבה אין סופית. ובני תזכור תמיד שאתה טוב ושתמיד יהיה לך רק טוב,
אוהב אותך תמיד אבא שבשמים.

alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן