HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

עלוני פרשת השבוע תולדות תשפ”ג | להורדה ישירה

הורדת עלונים, פרשת השבוע תולדות חלק ג’ לחץ כאן  ( 47 עלונים )- חלק ג’ יהיה זמין ביום שישי בבוקר הורדת עלונים, פרשת השבוע תולדות חלק א’ לחץ כאן ( 253 עלונים)  להורדת החוברות, פרשת השבוע תולדות ( 40 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן                  

הורדת עלונים, פרשת השבוע תולדות חלק ג’ לחץ כאן

 ( 47 עלונים )- חלק ג’ יהיה זמין ביום שישי בבוקר

הורדת עלונים, פרשת השבוע תולדות חלק א’ לחץ כאן

( 253 עלונים)

 להורדת החוברות, פרשת השבוע תולדות

( 40 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן

 

                               

עלוני שבת פרשת  להורדה ישירה.

לעילוי נשמת מאיר בן מרים

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל

עבור רפאל נתן בן מלכה

alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן