HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

עלונים לפרשת תזריע תשפ”ד | כל עלוני פרשת השבוע להורדה ישירה

עלונים לפרשת תזריע תשפ”ד | כל עלוני פרשת השבוע להורדה ישירה

  הורדת עלונים פרשת תזריע חלק א’  לחץ כאן ( 255 עלונים) להורדת חוברות, פרשת תזריע ( 43 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן  הורדת עלונים, פרשת השבוע פרשת תזריע, חלק ג’ לחץ כאן  ( 63 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי  בבוקר להורדת חוברות תזריע חלק 2 לחץ כאן ( 24 חוברות)

 

הורדת עלונים פרשת תזריע חלק א’  לחץ כאן ( 255 עלונים) להורדת חוברות, פרשת תזריע ( 43 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן  הורדת עלונים, פרשת השבוע פרשת תזריע, חלק ג’ לחץ כאן  ( 63 עלונים ) 

חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי  בבוקר

להורדת חוברות תזריע חלק 2 לחץ כאן ( 24 חוברות)

       

התמונה לקוחה מעלון ‘המאור שבתורה’

 

עלוני שבת פרשת השבוע להורדה ישירה

לעילוי נשמת:

אברהם בן פלורה

אליהו בן צבי

הדסה בת נעמי

מאיר בן מרים

חיים בן חויה

צמח בן דינה

יפה פורטונה בת רחל

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה, יוסף בן ברוריה, בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל לרפואת:

מנחם בן אהובה

ימית בת פורטונה

alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן