HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

כל עלוני פרשת השבוע פנחס תשפ”ג | להורדה ישירה

כל עלוני פרשת השבוע פנחס תשפ”ג | להורדה ישירה

הורדת עלונים, פרשת פנחס  חלק א’ לחץ כאן ( 195 עלונים) להורדת חוברות, פרשת  פנחס (34 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן   הורדת עלונים, פרשת השבוע  פנחס חלק ג’ לחץ כאן  ( 259 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי  בבוקר להורדת חוברות חלק 2  פרשת פנחס (32 חוברות  – [459 מגה] ) לחץ

הורדת עלונים, פרשת פנחס

 חלק א’ לחץ כאן ( 195 עלונים)

להורדת חוברות, פרשת  פנחס

(34 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן 

 הורדת עלונים, פרשת השבוע  פנחס חלק ג’ לחץ כאן

 ( 259 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי  בבוקר

להורדת חוברות חלק 2  פרשת פנחס (32 חוברות  – [459 מגה] ) לחץ כאן

                   

התמונה לקוחה מעלון ‘שלום לעם’

עלוני שבת פרשת  להורדה ישירה.

לעילוי נשמת:

מאיר בן מרים

חיים בן חויה

צמח בן דינה

יפה פורטונה בת רחל

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה, יוסף בן ברוריה, בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל לרפואת

מנחם בן אהובה

ימית בת פורטונה

עבור רפאל נתן בן מלכה

alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן