HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

.כל עלוני פרשת השבוע נשא שבועות תשפ”ג | להורדה ישירה

.כל עלוני פרשת השבוע נשא שבועות תשפ”ג | להורדה ישירה

 הורדת עלונים, פרשת נשא שבועות  חלק א’ לחץ כאן ( 173 עלונים) להורדת חוברות, פרשת  נשא שבועות (37 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן | חוברות חלק 4 לחץ כאן (8 חוברות)   הורדת עלונים, פרשת השבוע נשא שבועות חלק ג’ לחץ כאן  ( 176 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי /

 הורדת עלונים, פרשת נשא שבועות

 חלק א’ לחץ כאן ( 173 עלונים)

להורדת חוברות, פרשת  נשא שבועות

(37 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן | חוברות חלק 4 לחץ כאן (8 חוברות) 

 הורדת עלונים, פרשת השבוע נשא שבועות חלק ג’ לחץ כאן

 ( 176 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי / ערב החג בבוקר

                     

התמונה לקוחה מעלון ‘המאור שבתורה’

עלוני שבת פרשת  להורדה ישירה.

לעילוי נשמת:

מאיר בן מרים

חיים בן חויה

צמח בן דינה

יפה פורטונה בת רחל

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה, יוסף בן ברוריה, בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל לרפואת

מנחם בן אהובה

ימית בת פורטונה

עבור רפאל נתן בן מלכה

alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן