HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

פוסטים אחרונים

תגובות מרובות

.כל עלוני פרשת השבוע קורח תשפ”ג | להורדה ישירה

.כל עלוני פרשת השבוע קורח תשפ”ג | להורדה ישירה

 הורדת עלונים, פרשת קורח  חלק א’ לחץ כאן ( 106 עלונים) להורדת חוברות, פרשת   שלח (34 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן   הורדת עלונים, פרשת השבוע  שלח חלק ג’ לחץ כאן  ( 254 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי  בבוקר                     התמונה


 הורדת עלונים, פרשת קורח

 חלק א’ לחץ כאן ( 106 עלונים)

להורדת חוברות, פרשת   שלח

(34 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן 

 הורדת עלונים, פרשת השבוע  שלח חלק ג’ לחץ כאן

 ( 254 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי  בבוקר

                   

התמונה לקוחה מעלון ‘שלום לעם’

עלוני שבת פרשת  להורדה ישירה.

לעילוי נשמת:

מאיר בן מרים

חיים בן חויה

צמח בן דינה

יפה פורטונה בת רחל

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה, יוסף בן ברוריה, בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל לרפואת

מנחם בן אהובה

ימית בת פורטונה

עבור רפאל נתן בן מלכה

alonolam-loop9012
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

דילוג לתוכן