הורדת עלונים, פרשת השבוע יתרו חלק א’ לחץ כאן ( 237 עלונים)

להורדת החוברות, פרשת יתרו

( 42 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן

 הורדת עלונים, פרשת השבוע יתרו חלק ג’ לחץ כאן

 ( 63 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי בבוקר

                              התמונה לעיל לקוחה מעלון:

‘המאור שבתורה’

עלוני שבת פרשת  להורדה ישירה.

לעילוי נשמת:

מאיר בן מרים

חיים בן חויה

צמח בן דינה

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה, יוסף בן ברוריה, בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל לרפואת

מנחם בן אהובה

ימית בת פורטונה

עבור רפאל נתן בן מלכה