HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה

This Week’s

Trending Posts

Hand-Picked

Curated Posts

Connect

Stay in the Loop

Popular

Tech News

גלריית עלונים / גליונות להורדה ישירה (עלונים בודדים)

מעבר לגוגל דרייב {כולל ארכיון} פרשת בהעלותך           עזרה  |  ניתן להוריד ואו רק לצפות בעלון מומלץ לרענן את הסנכרון  ע”י לחיצה על כפתור {הנמצא מצד ימין} על מנת לצפות בכל העלונים שנוספו לאחרונה    אפשרות חיפוש ⇓ גליונות לפי השם                    

שיעורי תורה / שיעורים לילדים עם מאיר גואטה

  בס”ד מאיר גואטה לו”ז שיעורים 0544245442 ————– יום ראשון שיעור ילדים ההגנה 130, ת”א בי”כ “זכור לאבנר” 17:30-18:30 לפרטים: ליאור שרעבי 053-2503031 ————— שיעור נערים מתחזקים אונטרמן 36, ת”א 20:00-21:00 לפרטים: אליסף שרעבי 053-9322190 ——————— יום שני שיעור ילדים בי”כ “מקור הברכה והשלום” רח’ הבושם 9, ת”א 17:30-18:30 לפרטים: שלום יעיש 054-2340037 —————— יום

Hand-Picked

Weekly News

גלריית עלונים / גליונות להורדה ישירה (עלונים בודדים)

מעבר לגוגל דרייב {כולל ארכיון} פרשת בהעלותך           עזרה  |  ניתן להוריד ואו רק לצפות בעלון מומלץ לרענן את הסנכרון  ע”י לחיצה על כפתור {הנמצא מצד ימין} על מנת לצפות בכל העלונים שנוספו לאחרונה    אפשרות חיפוש ⇓ גליונות לפי השם                    

שיעורי תורה / שיעורים לילדים עם מאיר גואטה

  בס”ד מאיר גואטה לו”ז שיעורים 0544245442 ————– יום ראשון שיעור ילדים ההגנה 130, ת”א בי”כ “זכור לאבנר” 17:30-18:30 לפרטים: ליאור שרעבי 053-2503031 ————— שיעור נערים מתחזקים אונטרמן 36, ת”א 20:00-21:00 לפרטים: אליסף שרעבי 053-9322190 ——————— יום שני שיעור ילדים בי”כ “מקור הברכה והשלום” רח’ הבושם 9, ת”א 17:30-18:30 לפרטים: שלום יעיש 054-2340037 —————— יום

Networker’s

Featured Guides

דילוג לתוכן