גליונות / חוברות פרשת השבוע בלחיצה אחת

הורדת עלונים, פרשת השבוע בא חלק א’ לחץ כאן ( 219 עלונים)

להורדת החוברות, פרשת בא

( 40 חוברות)  חלק ב’ לחץ כאן לחץ כאן

הורדת עלונים, פרשת השבוע בא חלק ג’ לחץ כאן

 ( 61 עלונים )  חלק ג’ יהיה זמין להורדה ביום שישי בבוקר

                               

עלוני שבת פרשת  להורדה ישירה.

לעילוי נשמת:

מאיר בן מרים

להצלחה והכנעת כל המקטרגים, לר’ דוד נתן בן בלה .יוסף בן חנה, יוסף בן ברוריה, בשורות טובות: אליאור בן אורית


נא להתפלל לרפואת

מנחם בן אהובה

ימית בת פורטונה

עבור רפאל נתן בן מלכה