תוכנות שימושיות - עלון עולם עלוני פרשת השבוע להורדה ישירה

תפריט
Go to content

Main menu:

תוכנות שימושיות

PDF995 
התוכנה פי די אף 995 מדמה מדפסת וירטוראלית. לאחר ההתקנה {כמו שמפורט בסרטון} התוכנה תהפוך כל {כשנבחר להדפיס את הקובץ ונבחר את המדפסת 
 פי די אף 995 כמדפסת שלנו } קובץ תמונה או וורד לקובץ פי די אף 
 

עלון עולם
ALONOLAM@gmail.com
Back to content | Back to main menu